ATTĀLINĀTA MĀCĪŠANĀS.

Trešdiena, 01 Aprīlis 2020 15:26

Rīkojums

Ceturtdiena, 19 Marts 2020 13:24

Studiju mācību vides uzlabošana Rīgas Tehniskās universitātes aģentūrā "Rīgas Tehniskās universitātes Olaines Tehnoloģiju koledža

Trešdiena, 29 Janvāris 2020 12:57

Rīgas Tehniskās universitātes aģentūrā „Rīgas Tehniskās universitātes Olaines Tehnoloģiju koledža” (turpmāk –  koledža) sekmīgi turpinās projekta „Studiju mācību vides uzlabošana Rīgas Tehniskās universitātes aģentūrā "Rīgas Tehniskās universitātes Olaines Tehnoloģiju koledža", vienošanās Nr.8.1.4.0/17/I/005 īstenošana.   

 

Koledžā intensīvi notiek pārbūves darbi, ko saskaņā ar darbu izpildes grafiku, veic būvuzņēmējs SIA "TORENSBERG":

 • pilnībā pabeigti iekšējie demontāžas darbi;
 • būvkonstrukciju izbūves darbi izpildīti par 57%;
 • sienu, starpsienu mūrēšanas darbi paveikti par 85%;
 • jaunās betona apmales un cokola atjaunošanas darbu izpilde 84%;
 • iekšējās apdares darbi izpildīti par 62%;
 • ūdensapgādes, kanalizācijas darbi izpildīti par 58%;
 • apkures darbi paveikti par 77%;
 • ventilācijas darbi izpildīti par 75%;
 • gaisa dzesēšanas darbi izpildīti par 67%;
 • elektrības darbi izpildīti par 65%;
 • ugunsdzēsības automātikas sistēmas darbi izpildīti par 87%.  

Iepirkuma  - "Pārtikas tehnoloģijas laboratorijas iekārtu un aprīkojuma iegāde un uzstādīšana" rezultātā 2019.gada 12.novembrī noslēgts līgums ar SIA "Saint-Tech".

 Objektā būvuzraudzību kvalitatīvi nodrošina SIA "MARČUKS", autoruzraudzību veic SIA "Baltex Group".

Ik nedēļu notiek būvsapulces, kurās tiek analizēta būvdarbu izpilde, atbilstība darbu veikšanas grafikam, risināti būvuzņēmēja uzdotie jautājumi. Būvsapulcēs piedalās būvuzņēmēja pārstāvji, autoruzraugs, būvuzraugs un projekta administratīvie darbinieki.

 Projekta administratīvais personāls turpina projekta administrēšanas darbu, nodrošinot projekta īstenošanas atbilstību mērķim un laika grafikam, kā arī finansēšanas plānam. 

Latvijas skolas soma

Pirmdiena, 20 Janvāris 2020 09:37

Iniciatīva “Latvijas skolas soma”, finansē Kultūras ministrija RTU Olaines Tehnoloģiju koledžā turpinās arī šajā mācību gadā. Tiek īstenota ar mērķi paplašināt audzēkņu redzesloku, stiprināt jaunās paaudzes valstiskās piederības apziņu un nacionālo identitāti, kā arī izpratni par kultūru un tās dažādiem aspektiem.

2019./2020. mācību gada 1.semestra laikā RTU Olaines Tehnoloģiju koledžas profesionālās vidusskolas audzēkņiem programmā „Latvijas skolas soma” apmeklēja Nacionālā teātra izrādi "Svina garša". Piedzīvojumu stāsts divās daļās par 1940. un 1941. gadā Latvijā notiekošajām izmaiņām. Sadarbībā ar Latvijas kinematografistu savienību un Olaines Kultūras centru audzēkņi noskatījās pašmāju filmu “Jelgava 94”, par ko jaunieši bija īpašā sajūsmā un gada nogalē apmeklēja Dailes teātra koncertuzvedumu “Zvaigžņu zagļi”.

“Latvijas skolas soma” ir unikāla iespēja audzēkņiem iepazīt kultūras ainu sev apkārt, izprast, analizēt notiekošo.

1 lapa no 91

Mūsu partneri

Visi ar kuriem sadarbojamies