"Studiju mācību vides uzlabošana Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžā" īstenošana.

Pirmdiena, 29 Oktobris 2018 11:44

Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžā sekmīgi turpinās Eiropas reģionālā attīstības fonda līdzfinansētā projeka Nr.8.1.4.0/17/I/005 "Studiju mācību vides uzlabošana Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžā" īstenošana.

Atklāta konkursa iepirkuma „Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžas 1. un 2.stāva mācību telpu pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība, ēkas kadastra Nr. 80090020801001” rezultātā SIA "Baltex Group" izstrādāts koledžas ēkas pārbūves būvprojekts, par būvprojektu saņemts pozitīvs ekspertīzes atzinums no SIA "Livland Group". Būvprojekts saskaņots ar ēkas īpašnieku - Izglītības un zinātnes ministriju, kā arī Olaines būvvaldē būvprojekts akceptēts un saņemta būvatļauja. 

Projekta administratīvais personals turpina darbu pie iepirkumiem un projekta ietvaros ir izstrādāti divi iepirkumu nolikumi:

 - būvniecības un laboratoriju iekārtošanas iepirkuma nolikums;

- būvuzraudzības iepirkuma nolikums.

Patlaban notiek būvniecības un laboratoriju iekārtošanas iepirkuma nolikuma saskaņošana ar Iepirkumu uzraudzības biroju. Projektā notiek intensīvs darbs, lai līdz 2018.gada 6.novembrim iepirkums "“Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžas 1.un 2. stāva mācību telpu pārbūveun laboratoriju iekārtu modernizācijas darbi (piegāde, uzstādīšana, personāla apmācība un garantijas apkalpošana),Zeiferta ielā 2, Olainē,ēkas kadastra Nr.80090020801001” tiktu izsludināts.

Iniciatīva "Latvijas skolas soma" Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžā

Ceturtdiena, 24 Janvāris 2019 12:43

No 2018. gada septembra vairāk nekā 200 000 Latvijas bērniem un jauniešiem, to starpā arī Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžas audzēkņiem, bija iespēja, iniciatīvas "Latvijas skolas soma" ietvaros apmeklēt dažādus kultūrizglītojošos pasākumus.

Ziemassvētku balle!

Piektdiena, 21 Decembris 2018 14:59

19.decembrī Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžā notika ikgadējā, Audzēkņu pašpārvaldes rīkotā, Ziemassvētku balle! Šogad ballei tika noteikta tēma “Holivudas zvaigžņu nakts”. Audzēkņu priekšnesumi un tērpi lika par to manīt!

9 lapa no 90

Mūsu partneri

Visi ar kuriem sadarbojamies