Izlaidums!

Pirmdiena, 11 Februāris 2019 12:23

Koledžā sācies 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studentu kvalifikācijas eksāmenu laiks. Kā pirmie, 29. janvārī eksāmenu kārtoja studiju programmas “Pārtikas produktu kvalitātes kontrole” studenti, bet 30.janvārī studiju programmas “Biotehnoloģija” studenti.
Studenti saņēma augstus Kvalifikācijas komisijas eksāmena vērtējumus. Kvalifikācijas komisijas sastāvā bija darba devēju pārstāvji no dažādiem uzņēmumiem. Tāpēc, jo lielāks bija absolventu prieks, saņemot izglītības dokumentu - Diplomu izlaidumā 1.februārī. Priekā, kopā ar absolventiem, dalījās gan radi, gan draugi, gan administrācija un akadēmiskais personāls, novēlot veiksmi, kā arī sasniegtā turpināšanu tālākās studijās un darba gaitās. Pateicības vārdus koledžas personālam teica absolventi, atzīstot, ka koledžā pavadītais laiks ir devis zināšanas un praktiskās iemaņas, kas noderēs turpmākajā dzīvē.

Turpinās "Studiju mācību vides uzlabošana Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžā" īstenošana.

Otrdiena, 29 Janvāris 2019 13:18

Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžā sekmīgi turpinās Eiropas reģionālā attīstības fonda līdzfinansētā projeka Nr.8.1.4.0/17/I/005 "Studiju mācību vides uzlabošana Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžā" īstenošana.
Elektronisko iepirkumu sistēmā ir izsludināts atklāta konkursa iepirkums „Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžas 1. un 2. stāva mācību telpu pārbūve" ar piedāvājumu iesniegšanas termiņu - 7.02.2019. Attiecībā par izsludinātā iepirkuma tehnisko dokumentāciju ir saņemti pretendentu jautājumi, uz kuriem sniegtas atbildes sadarbībā ar būvprojekta izstrādātāju.
Sekmīgi noslēdzies iepirkums "Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžas 1.un 2.stāva mācību telpu pārbūves būvuzraudzība", kurā saņemti 3 pretendentu piedāvājumi un patlaban notiek šo piedāvājumu izvērtēšana.
Uzsākts darbs pie jauna iepirkuma "Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžas laboratoriju aprīkojuma un iekārtu iegāde un uzstādīšana" dokumentācijas sagatavošanas.
Projekta administratīvais personāls turpina projekta administrēšanas darbu, nodrošinot proejkta īstenošanas atbilstību mērķim un laika grafikam, kā arī finansēšanas plānam.

"Studiju mācību vides uzlabošana Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžā" īstenošana.

Pirmdiena, 29 Oktobris 2018 11:44

Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžā sekmīgi turpinās Eiropas reģionālā attīstības fonda līdzfinansētā projeka Nr.8.1.4.0/17/I/005 "Studiju mācību vides uzlabošana Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžā" īstenošana.

Atklāta konkursa iepirkuma „Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžas 1. un 2.stāva mācību telpu pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība, ēkas kadastra Nr. 80090020801001” rezultātā SIA "Baltex Group" izstrādāts koledžas ēkas pārbūves būvprojekts, par būvprojektu saņemts pozitīvs ekspertīzes atzinums no SIA "Livland Group". Būvprojekts saskaņots ar ēkas īpašnieku - Izglītības un zinātnes ministriju, kā arī Olaines būvvaldē būvprojekts akceptēts un saņemta būvatļauja. 

Projekta administratīvais personals turpina darbu pie iepirkumiem un projekta ietvaros ir izstrādāti divi iepirkumu nolikumi:

 - būvniecības un laboratoriju iekārtošanas iepirkuma nolikums;

- būvuzraudzības iepirkuma nolikums.

Patlaban notiek būvniecības un laboratoriju iekārtošanas iepirkuma nolikuma saskaņošana ar Iepirkumu uzraudzības biroju. Projektā notiek intensīvs darbs, lai līdz 2018.gada 6.novembrim iepirkums "“Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžas 1.un 2. stāva mācību telpu pārbūveun laboratoriju iekārtu modernizācijas darbi (piegāde, uzstādīšana, personāla apmācība un garantijas apkalpošana),Zeiferta ielā 2, Olainē,ēkas kadastra Nr.80090020801001” tiktu izsludināts.

Iniciatīva "Latvijas skolas soma" Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžā

Ceturtdiena, 24 Janvāris 2019 12:43

No 2018. gada septembra vairāk nekā 200 000 Latvijas bērniem un jauniešiem, to starpā arī Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžas audzēkņiem, bija iespēja, iniciatīvas "Latvijas skolas soma" ietvaros apmeklēt dažādus kultūrizglītojošos pasākumus.

9 lapa no 91

Mūsu partneri

Visi ar kuriem sadarbojamies