Jauno ķīmiķu šovs Olaines muzejā

Trešdiena, 15 Februāris 2012 12:14

Peldēšanas sacensības starp Olaines novada izglītības iestādēm

Piektdiena, 20 Janvāris 2012 12:12

ERAF projekts

Trešdiena, 04 Janvāris 2012 12:01

OMTK ir pabeigta Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta "OMTK telpu un iekārtu modernizēšana studiju programmu uzlabošanai" Nr.2010/0058/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/016 īstenošana. Projekta ietvaros ir izveidota un uzstādīta Biotehnoloģiskā mini līnija, Notekūdeņu  attīrīšanas iekārtu laboratorija, Alternatīvās enerģijas (saules enerģijas) izmantošanas laboratorija, Pārtikas kvalitātes kontroles laboratorija un  un modernizēta bibliotēka.

ESF Mērķstipendija

Otrdiena, 20 Decembris 2011 11:56

IIegulījums tavā nākotnē. Eiropas Sociāla fonda projekts „Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana” uzrāda patiesi labus rezultātus un vienlaikus ir gan sociālā atbalsta  instruments, gan sniedz savu pievienoto vērtību profesionālās  izglītības kvalitātes, pievilcības un prestiža celšanā. 

81 lapa no 90

Mūsu partneri

Visi ar kuriem sadarbojamies