Biotehnologu prakse ārzemēs

Pirmdiena, 04 Aprīlis 2011 09:44

OMTK profesionālās vidusskolas otrā un ceturtā kursa audzēkņi, kuri apgūst  izglītības programmu Biotehnologija 27. martā devās uz Vāciju.  Audzēkņi piedalās Leonardo da Vinci Mobilitātes projekta starptautiskajā praksē Drēzdenē, kur piecu nedēļu laikā praktiski pilnveidos profesionālās iemaņas, uzlabos svešvalodu prasmes, kā arī iepazīsies ar Vācijas kultūru.

Pedagogu profesionālā pilnveide

Sestdiena, 26 Marts 2011 09:41

Profesionālo mācību priekšmetu skolotāji piedalās ESF projektā ”Profesionālo mācību priekšmetu pedagogu un prakses vadītāju teorētisko zināšanu un praktisko kompetenču paaugstināšana”. 
Projekta ietvaros 28.martā un 6.aprīlī pedagogi piedalās Teorētisko zināšanu paaugstināšanas moduļa ķīmijas nozarē un izstrādāto materiālu aprobācijas seminārā  Latvijas Organiskās sintēzes Institūtā.

Pedagogu profesionālā pilnveide LLU

Pirmdiena, 28 Februāris 2011 09:36

Koledžas profesionālo mācību priekšmetu skolotājas  A.Valdniece un I.Vecuma-Veco papildina savas profesionālās iemaņas un prasmes LLU ESF projektā  „Profesionālajā izglītībā iesaistīto  pedagogu kvalifikācijas celšana LLU", līguma Nr.2009/0283/1DP/1.2.1.1.2/09/IPIA/VIAA/006. Projekta īstenošanas laiks: 2010.gada 1.janvāris līdz 2012. gada 29.februārim.

Audzēkņu kavējumi

Piektdiena, 25 Februāris 2011 09:33

Lai nepieļautu, ka audzēknis neapmeklē nodarbības un par to nezina arī viņa vecāki, apstiprināti Ministru Kabineta noteikumi Nr.89., kas stājās spēkā šī gada 1. februārī. Lūdzam vecākus turpmāk ievērot koledžā noteikto kārtību par kavējumu pieteikšanu. 

86 lapa no 90

Mūsu partneri

Visi ar kuriem sadarbojamies