RTU Olaines Tehnoloģiju koledža nosvinēja savus 55!

Pirmdiena, 25 Novembris 2019 13:13

22.novembra pēcpusdienā RTU Olaines Tehnoloģiju koledža nosvinēja savus 55!

Godinot pagātni izritinājām cauri pagājušo gadu desmitu vēsturi, ieklausījāmies bijušo absolventu pieredzes stāstos, klausījāmies Olaines Mūzikas un mākslas skolas kvinteta skanīgajās melodijās un pašu ansambļa "Skandijs" dziesmās! Pasākumā teicām "Paldies!" pedagogiem, darbiniekiem, audzēkņiem par ieguldīto darbu izglītības iestādē!

Liels PALDIES visiem par dalību pasākumā un atbalstu RTU Olaines Tehnoloģiju koledžas 55 gadu jubilejā!

Sveicam Latvijas valsts svētkos

Sestdiena, 16 Novembris 2019 09:01

Projekta aktivitātes

Trešdiena, 30 Oktobris 2019 05:41

Koledžā intensīvi notiek pārbūves darbi, ko saskaņā ar darbu izpildes grafiku, veic būvuzņēmējs SIA "TORENSBERG":

•pilnībā pabeigti iekšējie demontāžas darbi;
•90% apmērā paveikts darbs pie pārsedžu izbūves;
•pirms auksta laika iestāšanās notiek jaunās betona apmales un cokola atjaunošana, darbu izpilde 40%;

•iekšējās apdares darbi un durvju montāžas darbi izpildīti par 25%;
•ūdensapgādes, kanalizācijas darbi izpildīti par 40%;
•apkures darbi paveikti par 14%;
•elektrības darbi izpildīti par 35,6%.

  

Veikti grozījumi līgumā ar SIA "TORENSBERG", noslēdzot Vienošanās Nr.1 par papildu darbiem, kuru nepieciešamība tika konstatēta būvniecības gaitā un par ko ir sastādīti akti un sagatavotas izmaksu tāmes.

Objektā būvuzraudzību kvalitatīvi nodrošina SIA "MARČUKS", autoruzraudzību veic SIA "Baltex Group".

Ik nedēļu notiek būvsapulces, kurās tiek analizēta būvdarbu izpilde, atbilstība darbu veikšanas grafikam, risināti būvuzņēmēja uzdotie jautājumi. Būvsapulcēs piedalās būvuzņēmēja pārstāvji, autoruzraugs, būvuzraugs un projekta administratīvie darbinieki.

Projekta administratīvais personāls turpina projekta administrēšanas darbu, nodrošinot projekta īstenošanas atbilstību mērķim un laika grafikam, kā arī finansēšanas plānam.

Jubileja

Trešdiena, 06 Novembris 2019 14:26

Ikviens, kurš vēlas būt kopā ar mūsu kolektīvu aicināts uz RTU Olaines Tehnoloģiju koledžas 55 gadu jubilejas koncertu 

š.g. 22.novembrī plkst.13.00 RTU Olaines Tehnoloģiju koledžas aktu zālē (Olainē, Zeiferta ielā 2).

2 lapa no 90

Mūsu partneri

Visi ar kuriem sadarbojamies