Sveicam svētkos!

Pirmdiena, 23 Decembris 2019 07:58

Baltkrievijas brauciens

Trešdiena, 11 Decembris 2019 15:07

No 2019. gada 3. līdz 7.decembrim Latvijas Koledžu asociācijas delegācija devās ceļā uz Baltkrieviju, lai pieredzes apmaiņas pasākuma ietvaros satiktos ar kaimiņvalsts izglītības darbiniekiem, veidojot sociālo partnerību, kas veicina inovāciju integrāciju izglītības procesā. Delegācijas sastāvā RTU Olaines Tehnoloģiju koledžu pārstāvēja direktore Dace Vilkena. Brauciena programma bija intensīva, ar dažādām kultūrizglītojošām aktivitātēm. Vitebskas Izglītības pārvalde iepazīstināja ar pārskatu par izglītības sistēmu Baltkrievijā, situācijas aprakstu, stiprajām pusēm, iespējām un problēmjautājumiem. Vizītes laikā tika apmeklētas vairākas koledžas gan Vitebskā, gan tuvākajās pilsētās. Patīkami pārsteidza koledžu materiāltehniskais nodrošinājums, kas izveidots ciešā sadarbībā ar nozares uzņēmumiem. Tika strādāts pie sadarbības līguma projekta starp Latvijas Koledžu asociāciju un Vitebskas izglītības pārvaldi par sadarbību profesionālās izglītības projektos dabaszinību un tehniskajos virzienos. Sadarbības līgums paredz divpusēju datu apmaiņu, delegāciju dalībnieku pieredzes apmaiņu, saviesīgu pasākumu organizēšanu, dalību konkursos un festivālos, semināros un treniņos. Paldies Latvijas Koledžu asociācijai par iespēju iepazīt citu valstu pieredzi!

RTU Olaines Tehnoloģiju koledža nosvinēja savus 55!

Pirmdiena, 25 Novembris 2019 13:13

22.novembra pēcpusdienā RTU Olaines Tehnoloģiju koledža nosvinēja savus 55!

Godinot pagātni izritinājām cauri pagājušo gadu desmitu vēsturi, ieklausījāmies bijušo absolventu pieredzes stāstos, klausījāmies Olaines Mūzikas un mākslas skolas kvinteta skanīgajās melodijās un pašu ansambļa "Skandijs" dziesmās! Pasākumā teicām "Paldies!" pedagogiem, darbiniekiem, audzēkņiem par ieguldīto darbu izglītības iestādē!

Liels PALDIES visiem par dalību pasākumā un atbalstu RTU Olaines Tehnoloģiju koledžas 55 gadu jubilejā!

Sveicam Latvijas valsts svētkos

Sestdiena, 16 Novembris 2019 09:01
2 lapa no 91

Mūsu partneri

Visi ar kuriem sadarbojamies