Jauniešu garantija

Pirmdiena, 28 Decembris 2015 00:00

 

Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžā

tiks realizēta Darba vidē balstīta mācību programma

ar Eiropas Sociālā fonda (ESF) atbalstu

 

            „Inženiermehānika” ar kvalifikāciju       

              „Rūpniecisko iekārtu mehāniķis”

Programma tiks realizēta pēc darba devēju AS „Latvijas Finieris”,

AS „Grindeks” un  AS „Olainfarm” pieprasījuma.

 

  • ·Mācību ilgums – 1,5 gadi
  • ·Uzņemam absolventus ar vispārējo vidējo izglītību vai profesionālo      vidējo izglītību (vecumā līdz 29 gadiem)
  • ·ESF stipendija 70-115 EUR/mēnesī

Dokumentu pieņemšana no 15.jūnija līdz 2016.gada 8.janvārim

Sīkāka informācija www.omtk.lv vai pa tālruni 67962141,  67963363

 

Uzņemšanas noteikumi:

- Tev jābūt vecumā no 17 līdz 29 gadiem

- Tev jābūt ieguvušam vismaz vidējo vai profesionālo vidējo izglītību, ko apliecina dokuments

- Esi bez iepriekš iegūtas profesijas vai ar profesionālo kvalifikāciju, ja tā iegūta vismaz gadu pirms mācību uzsākšanas

- Tu vari būt reģistrējies Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā darba meklētājs vai bezdarbnieks un vienlaikus saņemt bezdarbnieka pabalstu

 

 

Bet ņem vērā, ka:

- Vienlaikus nevari būt finansiālā atbalsta saņēmējs jauniešu garantijas pasākumos, ko īsteno NVA

- Pirms uzņemšanas vismaz 12 mēnešus neesi saņēmis stipendiju, mācoties kādā no jauniešu garantijas izglītības programmām

- Vienlaikus nevari būt pilna laika students augstākās izglītības iestādē

- nevari būt nodarbināts, tajā skaitā pašnodarbināts

 

 

Reflektantu uzņemšanas nosacījumi 2015./2016. mācību gadam

Dokumentu pieņemšana Eiropas Sociālā fonda finansētās programmās no 2015.gada 15.jūnija līdz 2016.gada 8. janvārim, darba dienās no 8:00 līdz 16:00 (Zeiferta iela 2, Olaine, Olaines novads)  pa tālruni 67962141,  67963363

* Iesniegums, norādot izvēlēto profesionālās izglītības programmu un iegūstamo kvalifikāciju;

* Profesionālo vidējo izglītību vai vispārējo vidējo izglītību apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu);

* Sekmju izraksta kopija (uzrādot oriģinālu);

* 4 fotogrāfijas (3x4 cm);

* pases kopija, uzrādot oriģinālu;

* medicīnas izziņa (izrakstu no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr.027/u) ar norādi par atļauju apgūt konkrētu profesiju);

* apliecinājums par atbilstību mācībām

 

Projekta ietvaros tiks īstenotas šādas aktivitātes:

  1. 1.Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana trešā profesionālās kvalifikācijas līmeņa ieguvei 1,5 gada laikā;
  2. 2.Ikmēneša mērķstipendiju piešķiršana un izmaksāšana profesionālo izglītības iestāžu izglītojamiem no 70 līdz 115 EUR mēnesī.

 

 

Projekta mērķa grupa ir jaunieši vecumā no 17 līdz 29 gadiem (ieskaitot):

  • ·bez iepriekš iegūtas profesionālās kvalifikācijas, kuri var būt reģistrējušies NVA kā bezdarbnieki vai darba meklētāji, bet vienlaikus nav atbalsta saņēmēji NVA īstenotajos apmācību vai nodarbinātības pasākumos. 2. kārtas projekta ietvaros iesaistīties mācībās atkārtoti var ne agrāk kā gadu pēc atskaitīšanas no mācībām profesionālās izglītības programmā;
  • ·ar iepriekš iegūtu profesionālo kvalifikāciju, kuri profesionālo kvalifikāciju ieguvuši ne agrāk kā gada laikā pirms uzņemšanas 7.2.1.2.SAM ietvaros īstenotajās izglītības programmās un kuri var būt reģistrējušies NVA kā bezdarbnieki vai darba meklētāji, bet vienlaikus nav atbalsta saņēmēji NVA īstenotajos apmācību vai nodarbinātības pasākumos.

 

Lasīts 9302 reizes Pēdējo reizi rediģēts Pirmdiena, 28 Decembris 2015 18:07

Mūsu partneri

Visi ar kuriem sadarbojamies