Sveicam svētkos!

Pirmdiena, 23 Decembris 2019 07:58

Baltkrievijas brauciens

Trešdiena, 11 Decembris 2019 15:07

No 2019. gada 3. līdz 7.decembrim Latvijas Koledžu asociācijas delegācija devās ceļā uz Baltkrieviju, lai pieredzes apmaiņas pasākuma ietvaros satiktos ar kaimiņvalsts izglītības darbiniekiem, veidojot sociālo partnerību, kas veicina inovāciju integrāciju izglītības procesā. Delegācijas sastāvā RTU Olaines Tehnoloģiju koledžu pārstāvēja direktore Dace Vilkena. Brauciena programma bija intensīva, ar dažādām kultūrizglītojošām aktivitātēm. Vitebskas Izglītības pārvalde iepazīstināja ar pārskatu par izglītības sistēmu Baltkrievijā, situācijas aprakstu, stiprajām pusēm, iespējām un problēmjautājumiem. Vizītes laikā tika apmeklētas vairākas koledžas gan Vitebskā, gan tuvākajās pilsētās. Patīkami pārsteidza koledžu materiāltehniskais nodrošinājums, kas izveidots ciešā sadarbībā ar nozares uzņēmumiem. Tika strādāts pie sadarbības līguma projekta starp Latvijas Koledžu asociāciju un Vitebskas izglītības pārvaldi par sadarbību profesionālās izglītības projektos dabaszinību un tehniskajos virzienos. Sadarbības līgums paredz divpusēju datu apmaiņu, delegāciju dalībnieku pieredzes apmaiņu, saviesīgu pasākumu organizēšanu, dalību konkursos un festivālos, semināros un treniņos. Paldies Latvijas Koledžu asociācijai par iespēju iepazīt citu valstu pieredzi!

RTU Olaines Tehnoloģiju koledža nosvinēja savus 55!

Pirmdiena, 25 Novembris 2019 13:13

22.novembra pēcpusdienā RTU Olaines Tehnoloģiju koledža nosvinēja savus 55!

Godinot pagātni izritinājām cauri pagājušo gadu desmitu vēsturi, ieklausījāmies bijušo absolventu pieredzes stāstos, klausījāmies Olaines Mūzikas un mākslas skolas kvinteta skanīgajās melodijās un pašu ansambļa "Skandijs" dziesmās! Pasākumā teicām "Paldies!" pedagogiem, darbiniekiem, audzēkņiem par ieguldīto darbu izglītības iestādē!

Liels PALDIES visiem par dalību pasākumā un atbalstu RTU Olaines Tehnoloģiju koledžas 55 gadu jubilejā!

Sveicam Latvijas valsts svētkos

Sestdiena, 16 Novembris 2019 09:01

Jubileja

Trešdiena, 06 Novembris 2019 14:26

Ikviens, kurš vēlas būt kopā ar mūsu kolektīvu aicināts uz RTU Olaines Tehnoloģiju koledžas 55 gadu jubilejas koncertu 

š.g. 22.novembrī plkst.13.00 RTU Olaines Tehnoloģiju koledžas aktu zālē (Olainē, Zeiferta ielā 2).

Projekta aktivitātes

Trešdiena, 30 Oktobris 2019 05:41

Koledžā intensīvi notiek pārbūves darbi, ko saskaņā ar darbu izpildes grafiku, veic būvuzņēmējs SIA "TORENSBERG":

•pilnībā pabeigti iekšējie demontāžas darbi;
•90% apmērā paveikts darbs pie pārsedžu izbūves;
•pirms auksta laika iestāšanās notiek jaunās betona apmales un cokola atjaunošana, darbu izpilde 40%;

•iekšējās apdares darbi un durvju montāžas darbi izpildīti par 25%;
•ūdensapgādes, kanalizācijas darbi izpildīti par 40%;
•apkures darbi paveikti par 14%;
•elektrības darbi izpildīti par 35,6%.

  

Veikti grozījumi līgumā ar SIA "TORENSBERG", noslēdzot Vienošanās Nr.1 par papildu darbiem, kuru nepieciešamība tika konstatēta būvniecības gaitā un par ko ir sastādīti akti un sagatavotas izmaksu tāmes.

Objektā būvuzraudzību kvalitatīvi nodrošina SIA "MARČUKS", autoruzraudzību veic SIA "Baltex Group".

Ik nedēļu notiek būvsapulces, kurās tiek analizēta būvdarbu izpilde, atbilstība darbu veikšanas grafikam, risināti būvuzņēmēja uzdotie jautājumi. Būvsapulcēs piedalās būvuzņēmēja pārstāvji, autoruzraugs, būvuzraugs un projekta administratīvie darbinieki.

Projekta administratīvais personāls turpina projekta administrēšanas darbu, nodrošinot projekta īstenošanas atbilstību mērķim un laika grafikam, kā arī finansēšanas plānam.

1 lapa no 32

Mūsu partneri

Visi ar kuriem sadarbojamies