Turpinās "Studiju mācību vides uzlabošana Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžā" īstenošana.

Otrdiena, 29 Janvāris 2019 13:18

Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžā sekmīgi turpinās Eiropas reģionālā attīstības fonda līdzfinansētā projeka Nr.8.1.4.0/17/I/005 "Studiju mācību vides uzlabošana Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžā" īstenošana.
Elektronisko iepirkumu sistēmā ir izsludināts atklāta konkursa iepirkums „Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžas 1. un 2. stāva mācību telpu pārbūve" ar piedāvājumu iesniegšanas termiņu - 7.02.2019. Attiecībā par izsludinātā iepirkuma tehnisko dokumentāciju ir saņemti pretendentu jautājumi, uz kuriem sniegtas atbildes sadarbībā ar būvprojekta izstrādātāju.
Sekmīgi noslēdzies iepirkums "Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžas 1.un 2.stāva mācību telpu pārbūves būvuzraudzība", kurā saņemti 3 pretendentu piedāvājumi un patlaban notiek šo piedāvājumu izvērtēšana.
Uzsākts darbs pie jauna iepirkuma "Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžas laboratoriju aprīkojuma un iekārtu iegāde un uzstādīšana" dokumentācijas sagatavošanas.
Projekta administratīvais personāls turpina projekta administrēšanas darbu, nodrošinot proejkta īstenošanas atbilstību mērķim un laika grafikam, kā arī finansēšanas plānam.

Lasīts 1770 reizes

Mūsu partneri

Visi ar kuriem sadarbojamies