Studiju mācību vides uzlabošana Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžā

Piektdiena, 26 Aprīlis 2019 08:25

    Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžā sekmīgi turpinās Eiropas reģionālā attīstības fonda līdzfinansētā projeka Nr.8.1.4.0/17/I/005 "Studiju mācību vides uzlabošana Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžā" īstenošana.
Ir noslēdzies atklāta konkursa iepirkums „Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžas 1. un 2. stāva mācību telpu pārbūve" un š.g.23.aprīlī noslēgts līgums ar SIA "TORENSBERG" par mācību telpu pārbūvi. Līguma darbības laiks - 12 mēnesi. Aptuvenais būvdarbu uzsākšanas laiks plānots maija beigas - jūnija sākums.
    Noslēdzies iepirkums "Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžas 1.un 2.stāva mācību telpu pārbūves būvuzraudzība" un š.g.26.aprīlī noslēgts līgums ar SIA "MARČUKS" par būvobjekta būvuzraudzību uz 12 mēnešiem.
Notiek darbs pie iepirkuma "Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžas laboratoriju aprīkojuma un iekārtu iegāde un uzstādīšana" dokumentācijas sagatavošanas.
Projekta administratīvais personāls turpina projekta administrēšanas darbu, nodrošinot proejkta īstenošanas atbilstību mērķim un laika grafikam, kā arī finansēšanas plānam.

Lasīts 1687 reizes

Mūsu partneri

Visi ar kuriem sadarbojamies