Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžas kolektīvs sveic Latvijas valsts svētkos!

Piektdiena, 16 Novembris 2018 13:40

Valsts izglītības attīstības aģentūras Erasmus+ augstākās izglītības Baltijas informatīvās dienas.

Pirmdiena, 05 Novembris 2018 10:35

No 30. līdz 31. oktobrim Rīgā notika Erasmus+ augstākās izglītības Baltijas informatīvās dienas, kurās dalību, ņēma arī Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžas pārstāvis.

OMTK studējošo un mācībspēku dalība SIA “ KEEFA” seminārā.

Pirmdiena, 05 Novembris 2018 10:33

Studiju programmas “Pārtikas produktu pārstrādes un ražošanas tehnoloģija” PT-74k grupas studentes un lektore Lolita Tomsone 24.oktobrī piedalījās uzņēmuma SIA “KEEFA” rīkotajā seminārā . Uzņēmums ir dabīgās pārtikas ražotājs un sadarbojas ar LLU, lai izstrādātu jaunas, uz zinātniskiem pamatiem balstītas, pārtikas produktu receptes.

"Studiju mācību vides uzlabošana Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžā" īstenošana.

Pirmdiena, 29 Oktobris 2018 11:44

Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžā sekmīgi turpinās Eiropas reģionālā attīstības fonda līdzfinansētā projeka Nr.8.1.4.0/17/I/005 "Studiju mācību vides uzlabošana Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžā" īstenošana.

Atklāta konkursa iepirkuma „Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžas 1. un 2.stāva mācību telpu pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība, ēkas kadastra Nr. 80090020801001” rezultātā SIA "Baltex Group" izstrādāts koledžas ēkas pārbūves būvprojekts, par būvprojektu saņemts pozitīvs ekspertīzes atzinums no SIA "Livland Group". Būvprojekts saskaņots ar ēkas īpašnieku - Izglītības un zinātnes ministriju, kā arī Olaines būvvaldē būvprojekts akceptēts un saņemta būvatļauja. 

Projekta administratīvais personals turpina darbu pie iepirkumiem un projekta ietvaros ir izstrādāti divi iepirkumu nolikumi:

 - būvniecības un laboratoriju iekārtošanas iepirkuma nolikums;

- būvuzraudzības iepirkuma nolikums.

Patlaban notiek būvniecības un laboratoriju iekārtošanas iepirkuma nolikuma saskaņošana ar Iepirkumu uzraudzības biroju. Projektā notiek intensīvs darbs, lai līdz 2018.gada 6.novembrim iepirkums "“Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžas 1.un 2. stāva mācību telpu pārbūveun laboratoriju iekārtu modernizācijas darbi (piegāde, uzstādīšana, personāla apmācība un garantijas apkalpošana),Zeiferta ielā 2, Olainē,ēkas kadastra Nr.80090020801001” tiktu izsludināts.

ERASMUS + Slovēnijā.

Pirmdiena, 22 Oktobris 2018 18:26

Šobrīd OMTK docētāji aktīvi izmanto ERASMUS+ projekta piedāvātās iespējas. 2018./2019. akadēmiskā gada sākumā lektoriem Laurai Žoržai, Svetlanai Pomozovai, Oskaram Platniekam un docentei Tatjanai Rezņikai bija iespēja doties uz Izglītības centru “Piramīda” Mariboras pilsētā Slovēnijā.

5 lapa no 32

Mūsu partneri

Visi ar kuriem sadarbojamies