Biotehnoloģija

Piektdiena, 17 Augusts 2012 13:03

Biotehnologs strādā bioķīmiskās rūpniecības uzņēmumos, pārtikas rūpniecības uzņēmumos, kur izmanto biotehnoloģiskos paņēmienus produkcijas ražošanā, kā arī minēto uzņēmumu bioķīmijas un mikrobioloģijas laboratorijās.

Biotehnologs veic pētījumus, konsultē, izstrādā, organizē un vada biotehnoloģiskos procesus.
Biotehnologs organizē un vada iekārtu ekspluatāciju, apkalpošanu un remontu atbilstoši noteikumiem, instrukcijām, standartiem, likumdošanai, vada citus darbiniekus.(www.profesijupasaule.lv/lv/cat/16/46/81)

Biotehnoloģija

Studiju programmas kods 41524
Dati par studiju virziena akreditāciju

Akreditācijas datums: 2013.gada 31. maijs.

Akreditācijas beigu terminš: 2019.gada 30.maijs.

 

Iegūstamā kvalifikācija Biotehnologs
Studiju veids klātiene, neklātiene
Studiju ilgums 2,5 gadi klātienē, 3 gadi neklātienē
Iepriekšējā izglītība vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība
Programmas vadītājs

Studiju programmā "Biotehnoģija" iekļautie studiju kursi:

 

I Vispārizglītojošie studiju kursi

 

Humanitārās zinātnes

Svešvaloda

 

Sociālās zinātnes

Uzņēmējdarbības pamati

Psiholoģijas pamati

 

Dabaszinātnes, tehniskās zinātnes un informācijas tehnoloģijas

Augstākā matemātika

Fizika

Datorika

Vides mācība

Civilā aizsardzība

Darba aizsardzība

 

II Nozares studiju kursi

Biotehnoloģija

Zāļu preparātu iegūšanas tehnoloģija

Vispārīgā un neorganiskā ķīmija

Organiskā ķīmija

Analītiskā ķīmija

Fizikālā un koloidālā ķīmija

Instrumentālā analīze

Bioķīmija

Mikrobioloģija

Inženiergrafika

Kvalitātes nodrošināšanas sistēmas un normatīvie akti

Ekonomika

Procesi un aparāti

Tehnoloģisko procesu automatizācijas pamati

Fermentpreparātu iegūšanas tehnoloģija

Antibiotisko vielu iegūšanas tehnoloģija

Likumdošanas pamati

Bioenerģētika (B daļas izvēles kurss)

Ģenētiski modificēti organismi (B daļas izvēles kurss)

 

Prakse I

Prakse II

Kvalifikācijas darbs

 

Lasīts 40363 reizes Pēdējo reizi rediģēts Otrdiena, 13 Marts 2018 11:41

Mūsu partneri

Visi ar kuriem sadarbojamies