Pārtikas produktu pārstrādes un ražošanas tehnoloģija

Trešdiena, 28 Janvāris 2015 00:00

Pārtikas produktu pārstrādes speciālists veic pārtikas tehnoloģisko procesu vadīšanu un kontroli, atbild par ražošanas higiēnu un sanitāriju, veic ražošanas vides un personāla higiēnas kontroles pasākumu organizēšanu un vadīšanu, orientējas un prot strādāt ar ražošanas tehnoloģijām un iekārtām; vada citu darbinieku darbu un ir atbildīgs par izpildītā darba rezultātu.

Pārtikas produktu pārstrādes speciālists strādā ražošanas uzņēmumos

Pārtikas produktu pārstrādes un ražošanas tehnoloģija

Studiju programmas kods

41541

Dati par studiju virziena akreditāciju

Akreditācijas datums: 2015.gada 23.janvāris

Akreditācijas beigu terminš: 2019.gada 4.jūnijs

Iegūstamā kvalifikācija

Pārtikas produktu pārstrādes speciālists

Studiju veids un ilgums

Pilna laika studijas, 2 gadi

 

 

 

STUDIJU PROGRAMMĀ "PāRTIKAS PRODUKTU PāRSTRĀDES UN RAŽOŠANAS TEHNOLOĢIJA" IEKĻAUTIE STUDIJU KURSI:

I VISPĀRIZGLĪTOJOŠIE STUDIJU KURSI

 

Humanitārās zinātnes

Svešvaloda  I

Ievads specialitātē

Lietišķā komunikācija

Psiholoģijas pamati

Svešvaloda II

Darba tiesības

Civilā aizsardzība

 

Dabaszinātnes, tehniskās zinātnes un informācijas tehnoloģijas

Augstākā matemātika

Fizika

Datormācība

Vides aizsardzība

Darba aizsardzība

 

II Nozares obligātie un izvēles studiju kursi

Vispārīgā un neorganiskā ķīmija

Organiskā ķīmija

Pārtikas ķīmija

Pārtikas mikrobioloģija

Pārtikas kvalitāte un  likumdošana

Procesi un aparāti pārtikas rūpniecībā

Pārtikas toksikoloģija

Inženiergrafika

Automatizācijas pamati

Tehniskā mehānika

Uzņēmējdarbība pārtikas rūpniecībā

Gaļas un produktu pārstrādes tehnoloģija un iekārtas

Zivju produktu pārstrādes tehnoloģija un iekārtas

Piena produktu pārstrādes tehnoloģija un iekārtas

Dzērienu produktu pārstrādes tehnoloģija un iekārtas

Maizes produktu pārstrādes tehnoloģija un iekārtas

Augļu un dārzeņu produktu pārstrādes tehnoloģija un iekārtas

Specializācija tehnoloģijā (kursa darbs)

Pārtikas produktu sensorā novērtēšana (B daļas izvēles kurss)

Pārtikas produktu iepakošana (B daļas izvēles kurss)

 

Prakse

Mācību prakse,

Kvalifikācijas prakse

 

Kvalifikācijas darbs

Lasīts 28217 reizes Pēdējo reizi rediģēts Otrdiena, 13 Marts 2018 11:40

Mūsu partneri

Visi ar kuriem sadarbojamies