Vides aizsardzības tehnoloģija

Piektdiena, 17 Augusts 2012 13:53

Vides tehnologs strādā organizācijās, kuras izmanto vidi saudzējošas tehnoloģijas, vides tehnoloģiju un vides kvalitāti nodrošinošu tehnoloģisko risinājumu izstrādi, projektēšanu un ieviešanu.

Vides tehnologs vienlaikus piedalās vides pārvaldības darbā.
Vides tehnologs risina vides aizsardzības, vides tehnoloģiju, resursu apsaimniekošanas, atkritumu utilizācijas uzdevumus, spēj vadīt patstāvīgu struktūrvienību darbu, paaugstinot savu kvalifikāciju.

 

Vides aizsardzības tehnoloģija

Studiju programmas kods

 41850

Dati par studiju virziena akreditāciju

Akreditācijas datums: 2013.gada 5.jūnijs.

Akreditācijas beigu terminš: 2019.gada 4.jūnijs

 

Iegūstamā kvalifikācija Vides tehnologs
Studiju veids klātiene
Studiju ilgums 2,5 gadi
Iepriekšējā izglītība vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība
Programmas vadītājs

 

STUDIJU PROGRAMMĀ "VIDES AIZSARDZĪBAS TEHNOLOĢIJA" IEKĻAUTIE STUDIJU KURSI:

 

i Vispārizglītojošie studiju kursi

 

Humanitārās zinātnes

Svešvaloda

 

Sociālās zinātnes

Uzņēmējdarbības pamati

Ekonomika

Psiholoģijas pamati

 

Dabaszinātnes, tehniskās zinātnes un informācijas tehnoloģijas

Augstākā matemātika

Fizika

Datorika

Darba aizsardzība

Civilā aizsardzība

 

ii Nozares studiju kursi

Vispārīgā un neorganiskā ķīmija

Organiskā ķīmija

Vides ķīmija un toksikoloģija

Analītiskā ķīmija

Fizikālā ķīmija

Instrumentālās analīzes metodes

Ekoloģija

Vides mikrobioloģija

Inženiergrafika

Vides kvalitāte un pārvalde

Vides likumdošana

Vides ģeogrāfija ar augsnes zinātnes pamatiem

Vides ekonomika

Notekūdeņu attīrīšana

Atkritumu apsaimniekošana

Augsnes un gaisa attīrīšanas tehnoloģija

Dabas resursi un pārvalde

Tīrākas tehnoloģijas

Procesi un aparāti

Mērtehnika

Ūdensapgāde

Bioķīmija (B daļas izvēles kurss)

Ūdens analīze (B daļas izvēles kurss)

 

Prakse (1. prakse, 2. prakse)

Kvalifikācijas darbs

 

Lasīts 37173 reizes Pēdējo reizi rediģēts Otrdiena, 13 Marts 2018 11:41

Mūsu partneri

Visi ar kuriem sadarbojamies