Pārtikas produktu kvalitātes kontrole

Sestdiena, 18 Augusts 2012 13:57

Pārtikas kvalitātes speciālists strādā pārtikas ražošanas uzņēmumā vai uzņēmuma laboratorijā un/vai kvalitātes kontroles laboratorijā. Pārtikas kvalitātes speciālists organizē un/vai veic regulāru ārējās vides, izejvielu, starpproduktu un gatavās produkcijas paraugu atlasi laboratoriskai testēšanai, organizē un/vai veic paraugu reģistrāciju un ķīmiskās, mikrobioloģiskās analīzes atbilstoši uzņēmumā izstrādātai iekšējai kvalitātes un/vai nekaitīguma sistēmai, noformē analīžu rezultātus, salīdzina tos ar standartu un pārtikas produktu un to izejvielu nekaitīguma prasībām.

Pārtikas kvalitātes speciālists pārzina pārtikas produktu ražošanas tehnoloģiju, receptūras, produkcijas uzglabāšanas un citu pārtikas aprites posmu procedūras. Sniedz priekšlikumus ražošanas tehnoloģijas, produkta kvalitātes uzlabošanai uzņēmuma vadībai, kā arī organizē korektīvas darbības. Pārtikas kvalitātes speciālists organizē un vada kvalitātes un nekaitīguma nodrošināšanas sistēmas uzņēmumā. Organizē un/vai veic uzņēmuma personāla regulāras apmācības pārtikas kvalitātes un nekaitīguma saglabāšanas jautājumos. Pārtikas kvalitātes speciālists kontrolē pārtikas aprites higiēnas prasību ievērošanu uzņēmumā.

Pārtikas produktu kvalitātes kontrole

Studiju programmas kods 41541
Dati par studiju virziena akreditāciju

Akreditācijas datums: 2013.gada 5. jūnijs.

Akreditācijas beigu terminš: 2019.gada 4.jūnijs

 

Iegūstamā kvalifikācija Pārtikas kvalitātes speciālists
Studiju veids klātiene
Studiju ilgums 2,5 gadi
Programmas vadītājs

STUDIJU PROGRAMMĀ "PāRTIKAS PRODUKTU KVALITĀTES KONTROLE" IEKĻAUTIE STUDIJU KURSI:

 

I VISPĀRIZGLĪTOJOŠIE STUDIJU KURSI

 

HUMANITĀRĀS ZINĀTNES

Svešvaloda

Ievads studijās

Uzņēmējdarbības pamati

Psiholoģijas pamati

Ekonomika

 

Dabaszinātnes, tehniskās zinātnes un informācijas tehnoloģijas

Augstākā matemātika

Fizika

Datorika

Vides zinātnes pamati

Darba aizsardzība

Civilā aizsardzība

 

II Nozares obligātie un izvēles studiju kursi

Vispārīgā un neorganiskā ķīmija

Organiskā ķīmija

Analītiskā ķīmija

Pārtikas analītiskā ķīmija

Fizikālā ķīmija

Bioķīmija

Pārtikas mikrobioloģija

Pārtikas ķīmija

Instrumentālā analīze

Mērtehnika

Pārtikas kvalitāte un  likumdošana

Procesi un aparāti pārtikas rūpniecībā

Fermentatīvie procesi pārtikas rūpniecībā

Pārtikas produktu ražošanas tehnoloģijas pamati

Pārtikas toksikoloģija

Inženiergrafika

Pārtikas produktu sensorā novērtēšana (B daļas izvēles kurss)

Pārtikas produktu iepakošana (B daļas izvēles kurss)

 

Prakse (1. prakse, 2. prakse)

Kvalifikācijas darbs

Lasīts 36369 reizes Pēdējo reizi rediģēts Otrdiena, 13 Marts 2018 11:41

Mūsu partneri

Visi ar kuriem sadarbojamies