RTU Olaines Tehnoloģiju koledžas darbinieki

Otrdiena, 17 Oktobris 2017 07:38

 

 

Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžas

1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības akadēmiskais personāls 2018./2019.akad.g.

Nr.

Vārds

Uzvārds

Studiju kursi

1.

Iraīda

Arvanova

Zāļu preparātu iegūšanas tehnoloģija; Antibiotisko vielu iegūšanas tehnoloģija

2.

Lāsma

Balceraite

Darba tiesības; Likumdošanas pamati

3.

Anita

Blija

Pārtikas kvalitāte un likumdošana; Specializācija tehnoloģijā; Piena produktu pārstrādes tehnoloģija un iekārtas

4.

Ivars

Dumbravs

Tehnoloģisko procesu automatizācijas pamati; Mērtehnika

5.

Artis

Ernstsons

Pārtikas ķīmija

6.

Abdelmajid

El Hadri

Angļu valoda

7.

Anastasija

Jēgermane

Vispārīgā un neorganiskā ķīmija; Analītiskā ķīmija; Fizikālā ķīmija; Instrumentālā analīze

8

Dainis

Katcens

Datorika

9.

Andrejs

Kotovs

Civilā aizsardzība

10.

Gaļina

Krivcova

Fizika; Tehniskā mehānika 

11.

Ingus

Liepiņš

Vides ģeogrāfija ar augsnes zinātnes pamatiem

12.

Ivars

Pēkainis

Notekūdeņu attīrīšana; Atkritumu apsaimniekošana, Vides

13.

Jeļena

Pisarjonoka

Biotehnoloģija; Fermentpreparātu iegūšanas tehnoloģija; Fermentatīvie procesi pārtikas rūpniecībā; Dzērienu produktu iegūšanas tehnoloģija un iekārtas

14.

Oskars

Platnieks

Organiskā ķīmija; Bioķīmija

15.

Svetlana

Pomozova

Inženiergrafika

16.

Tatjana

Rezņika

Procesi un aparāti; Darba aizsardzība; Kvalitātes nodrošināšanas sistēmas un normatīvie akti; Bioenerģētika; Augsnes un gaisa attīrīšanas tehnoloģija; Ūdensapgāde

17.

Sanita

Sazonova

Gaļas produktu pārstrādes tehnoloģija un iekārtas; Zivju produktu pārstrādes tehnoloģija un iekārtas

18.

Marita

Strādere

Ekonomika; Uzņēmējdarbība; Vides ekonomika; dabas resursi un pārvalde; Vides kvalitāte un pārvalde; Vides likumdošana

19.

Elīna

Sturmoviča

Pārtikas kvalitāte un likumdošana; Maizes produktu pārstrādes tehnoloģija un iekārtas

20.

Vita

Šterna

Pārtikas produktu ražošanas tehnoloģijas pamati; Pārtikas produktu iepakošana

21.

Lolita

Tomsone

Dārzeņu un augļu pārstrādes tehnoloģija un iekārtas

22.

Dace

Vilkena

Psiholoģijas pamati; Lietišķā komunikācija

23.

Margarita

Viskova

Augstākā matemātika

24.

Laura

Žorža

 Mikrobioloģija; Pārtikas toksikoloģija; Šūnu bioloģija

 

Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžas                                   Profesionālās vidusskolas pedagoģiskie darbinieki

2018./2019.mācību gadā:

Nr.

Vārds

Uzvārds

Mācību priekšmeti (profesionālās darbības joma)

Audzināmā grupa

1.

Iraīda

Arvanova

Nozares ekonomika; Nozares tehnoloģiju pamati

B-51

2.

Svetlana

Atslēga

Matemātika

 

3.

Lāsma

Balceraite

Nozares normatīvie akti

 

4.

Ieva

Barvidaite

Zaļās prasmes; Vides biotehnoloģijas pamati; Attīrīšanas iekārtas un tehnoloģijas; Atkritumu apsaimniekošana

B-81/A-82

5.

Alise

Bētiņa

Ķīmija

 

6.

Inga

Cepīte

Interešu izglītības skolotāja

 

7.

Inese

Gibeiko

Sporta darba organizators; Sports

 

8.

Māris

Geidāns

Fizika; Biotehnoloģisko iekārtu ekspluatācija

 

9.

Abdelmajid

El Hadri

Angļu valoda

 

10.

Anastasija

Jēgermane

Ķīmija; Vispārīgā un neorganiskā ķīmija; Analītiskā ķīmija; Fizikālā ķīmija; Instrumentālā analīze

A-73/I-74

11.

Dainis

Katcens

Informātika

 

12.

Gaļina

Krivcova

Fizika; Vispārīgā elektrotehnika

V-61/M-63

13.

Kaspars

Ķīķeris

 Sports

 

14.

Svetlana

Mitrofanova

Matemātika

 

15.

Madara

Pavlovska

Latviešu valoda; Literatūra

 

16.

Jeļena

Pisarjonoka

Biotehnoloģija; Bioķīmija; Biotehnoloģiskie procesi, to vadība; Laboratorijas darbu tehnika

B-62

17.

Oskars

Platnieks

Organiskā ķīmija; Telpu, iekārtu, ķīmisko vielu, komunikāciju sagatavošana darbam

 

18.

Svetlana

Pomozova

Rūpnieciskās iekārtas un to remonts; Materiālmācība; Materiālu apstrādes tehnoloģija; Tehniskā rasēšana

M-83

19.

Rūdolfs

Popmans

Atslēdznieku prakse

 

20.

Tatjana

Rezņika

Procesi un aparāti; Attīrīšanas iekārtas un tehnoloģijas; Darba un vides aizsardzība; Sabiedrība un cilvēka drošība

 

21.

Marita

Strādere

Vides ekonomika

M-52

22.

Gunta

Špera

Dienesta viesnīcas skolotāja

 

23.

Inna

Tiščenko

Otrā svešvaloda; Profesionālā svešvaloda

 

24.

Inga

Valbe

Ekonomika

 

25.

Inga

Vika

Latvijas un pasaules vēsture

B-72

26.

Dace

Vilkena

Profesionālā saskarsme; Profesionālā ētika; Sociālās un pilsoniskās prasmes; Sabiedrība un cilvēka drošība

 

27.

Vladislavs

Voitehovičs

Tehniskā mehānika; Automatizācijas pamati; Tehnoloģisko procesu automatizācijas pamati

 

28.

Inta

Zakenfelde

Interešu izglītības skolotāja

 

29.

Laura

Žorža

Bioloģija; Mikrobioloģija

 
         
Lasīts 6569 reizes Pēdējo reizi rediģēts Piektdiena, 26 Jūlijs 2019 06:49

Mūsu partneri

Visi ar kuriem sadarbojamies