SENĀTA LĒMUMS

Piektdiena, 03 Janvāris 2014 00:00

Par RTU Olaines Tehnoloģijas koledžas maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu  

Pamatojoties uz 2019. gada 25. marta RTU Senāta lēmumu “Par RTU Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžas nolikuma apstiprināšanu un RTU Senāta lūgumu IZM” un Publisko aģentūru likuma 17. panta otro un ceturto daļu, Senāts nolemj apstiprināt RTU Olaines Tehnoloģijas koledžas maksas pakalpojumu cenrādi:

 

Nr. p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Maksa, EUR*

1. Dienesta viesnīcas pakalpojumi:

1.1.

īres maksa:

1.1.1.

izglītojamiem, kas mācās vai studē budžeta grupā:

1.1.1.1.

divi īrnieki istabā

viena vieta mēnesī

      22.00  

1.1.1.2.

četri īrnieki istabā

viena vieta mēnesī

      15.00  

1.1.1.3.

ārpus mācību laika (vasarā) izglītojamiem, kas mācās vai studē budžeta grupā

viena vieta mēnesī

      31.00  

1.1.2.

izglītojamiem, kas mācās vai studē maksas grupā:

1.1.2.1

izglītojamiem, kas mācās vai studē maksas grupā

viena vieta mēnesī

      31.00  

1.1.2.2.

ārpus mācību laika (vasarā) izglītojamiem, kas mācās vai studē maksas grupā

istaba mēnesī

      43.40  

1.1.3.

citām personām:

   

1.1.3.1

citām personām (maza istaba)

istaba mēnesī

      74.40  

1.1.3.2

citām personām (gultas vieta)

viena vieta mēnesī

      50.00  

1.1.3.3.

citām personām (liela istaba)

istaba mēnesī

      99.20  

1.1.3.4.

īslaicīga gultas vietas īre  (līdz 7 diennaktīm) citām personām

viena vieta diennaktī

      12.00  

1.2.

veļas mašīnas izmantošana (izglītojamiem)

viena mazgāšanas reize

        1.50  

2. Kancelejas pakalpojumi:

 

2.1.

kopēšana (A4 formāts) (izglītojamiem)

viena lapa

        0.10  

2.2.

kopēšana (A3 formāts) (izglītojamiem)

viena lapa

        0.10  

2.3.

lapas drukāšana (izglītojamiem)

viena lapa

        0.10  

2.4.

arhīva dokumentu, izziņu sagatavošana un izsniegšana:

2.4.1.

divu nedēļu laikā

viens komplekts

      10.00  

2.4.2.

divu darbdienu laikā

viens komplekts

      20.00  

2.5.1.

izziņas izsniegšana izglītojamiem

viena izziņa

        2.20  

2.5.2.

izziņa izglītojamiem

vienu reizi gadā

bezmaksas

2.6.1.

ar izglītības procesu saistītās dokumentācijas dublikāta izsniegšana izglītojamiem

viena vienība

        8.00  

2.6.2.

ar izglītības procesu saistītās dokumentācijas dublikāta izdruku izsniegšana no arhīva

viena vienība

      16.00  

2.7.

personas reģistrācijas maksa piesakoties studiju programmās

viena persona

      10.00  

3. Ar mācību procesu saistītie pakalpojumi:

3.1. maksājumi par akadēmisko parādu kārtošanu:

3.1.1.

noslēguma pārbaudījums (eksāmens)

viens pārbaudījums

      10.00  

3.1.2.

ieskaite (arī atkārtota)

viens pārbaudījums

        6.00  

3.1.3.

atkārtota kvalifikācijas darba izstrāde un aizstāvēšana

viens kvalifikācijas darbs

    168.00  

3.2. vērtējums par iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegto studiju rezultātu atzīšanu:

3.2.1.

iesniegto dokumentu izvērtēšana un lēmuma sagatavošana

vienai personai

      47.00  

3.2.2.

pārbaudījuma veids:

3.2.2.1.

ieskaite

viena ieskaite

        6.00  

3.2.2.2.

eksāmens

viens eksāmens

      11.00  

3.2.2.3.

laboratorijas darbs

viens laboratorijas darbs

      26.00  

 4. Citi pakalpojumi:

4.1.1.

telpu noma semināriem un citiem pasākumiem (ar aprīkojumu)

kvadrātmetrs stundā

0.40

4.1.2.

telpu noma semināriem un citiem pasākumiem (bez aprīkojuma)

kvadrātmetrs stundā

0.25

4.1.3.

laboratorijas telpu noma

kvadrātmetrs stundā

0.70

4.1.4.

konferenču zāles noma par dienu (8 stundas)

viena diena

120.00

4.2.

sporta zāles noma:

4.2.1.

sporta zāles apmeklējums vienai personai

viena stunda

1.70

4.2.2.

sporta zāles apmeklējums grupai

viena stunda

7.50

4.3.

iekārtu (piemēram, kafijas automāti) izvietošana koledžas telpās

viens mēnesis

10.00

Piezīme. * Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 59.panta pirmo daļu.

Senāts nosaka, ka cenrādis stājas spēkā 2019. gada 1. jūlijā.

Lasīts 10345 reizes Pēdējo reizi rediģēts Otrdiena, 09 Jūlijs 2019 20:50

Mūsu partneri

Visi ar kuriem sadarbojamies