Neformālā izglītība

Trešdiena, 23 Augusts 2017 20:37

       Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža piedāvā jauniešiem un pieaugušajiem apgūt neformālās izglitības programmas, saņemot apliecību.

Neformālās izglītības programmas ir paredzētas zināšanu un prasmju pilnveidošanai, lai paaugstinātu konkurētspēju darba tirgū.

Mācību ilgums  līdz 159 akadēmiskajām stundām atkarībā no izvēlētās neformālās izglītības programmas.

 

Esi aktīvs!

Iepazīsti mūsu piedāvājumu!

 

 

 

Mūsu partneri

Visi ar kuriem sadarbojamies