Latviešu valoda

Otrdiena, 28 Novembris 2017 07:26

Stundu skaits - 26 (I līmenis). 72 (II līmenis)

 

Mērķis: Pilnveidot prasmi kompetenti lietot latviešu literāro valodu saziņā, mūžiglītībā un starpkultūru dialogā. Padziļināt zināšanas par valodu sistēmu un pilnveidot prasmi lietot valodas līdzekļus.

 

Vietas - līdz 20

Angļu valoda

Otrdiena, 28 Novembris 2017 07:21

Stundu skaits - 36 ( I līmenis), 72 (II līmenis)

 

Mērķis: Sekmēt radošas personības izaugsmi, veicinot svešvalodu kompetentu lietošanu saziņā, mūzizglītībā un kultūru dialogā mūsdienu sabiedrībā, attīstīt lingvistiskās un komunikatīvās prasmes un iemaņas. Pilnveidot zināšanas par svešvalodas likumsakarībām un lietošanas funkcijām, izmantojot svešvalodu zināšanas un prasmes sociokultūru kontekstā informācijas ieguvei, atlasei un tālākai nodošanai.

 

Vietas - līdz 20

Sociālās un pilsoniskās prasmes

Otrdiena, 28 Novembris 2017 07:18

Norises laiks (tiks precizēts pēc grupas nokomplektēšanas)

 

Vietas - līdz 20

Profesionālā saskarsme

Pirmdiena, 30 Oktobris 2017 12:22

Profesionālā saskarsme (stundu skaits - 78)

 

Mērķis: Attīstīt saskarsmes spējas, prasmes un iemaņas izvēlētājā profesijā. Izveidot pamatiemaņas neliela darba kolektīva vadīšanā.

Norises laiks (tiks precizēts pēc grupas nokomplektēšanas)

Vietas - līdz 20

Zaļās prasmes

Pirmdiena, 30 Oktobris 2017 12:18

Zaļās prasmes (stundu skaits - 40)

 

Norises laiks (tiks precizēts pēc grupas nokomplektēšanas)

Vietas - līdz 20

Sabiedrība un cilvēku drošība

Pirmdiena, 30 Oktobris 2017 12:12

Sabiedrība un cilvēku drošība (stundu skaits - 80)

 

Mērķis: Izkopt prasmi veidot un nodrošināt drošu un veselībai nekautīgu vidi sev apkārt, izvairīties no nelaimes gadījumiem un prast lietot zināšanas praksē, veidojot drošu, veselīgu un atbildīgu sabiedrību.

Norises laiks (tiks precizēts pēc grupas nokomplektēšanas)

Vietas - līdz 20

Mūsu partneri

Visi ar kuriem sadarbojamies