Angļu valoda

Otrdiena, 28 Novembris 2017 07:21

Stundu skaits - 36 ( I līmenis), 72 (II līmenis)

 

Mērķis: Sekmēt radošas personības izaugsmi, veicinot svešvalodu kompetentu lietošanu saziņā, mūzizglītībā un kultūru dialogā mūsdienu sabiedrībā, attīstīt lingvistiskās un komunikatīvās prasmes un iemaņas. Pilnveidot zināšanas par svešvalodas likumsakarībām un lietošanas funkcijām, izmantojot svešvalodu zināšanas un prasmes sociokultūru kontekstā informācijas ieguvei, atlasei un tālākai nodošanai.

 

Vietas - līdz 20

Lasīts 10013 reizes

Mūsu partneri

Visi ar kuriem sadarbojamies