ESF projekts

Trešdiena, 17 Maijs 2017 18:05

Akadēmiskās informācijas centra ESF projekta “Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei” ietvaros ir īstenotas 12 pilotakreditācijas.

Laika periodā no 2017.gada 30.janvāra līdz 25.februārim norisinājās studiju virzienu novērtēšanas vizītes. Pēc katras vizītes  Studiju virzienu novērtēšanas komisija sagatavoja kopīgo atzinumu. Katras Studiju virziena novērtēšanas komisijas sastāvā bija pieci eksperti, t.sk., viens Latvijas Darba devēju konfederācijas deleģēts eksperts, viens Latvijas Studentu apvienības deleģēts eksperts un vismaz viens ārvalstu eksperts.

2017.gada 10.aprīlī Studiju akreditācijas komisija pieņēma lēmumu par Olaines Mehānikas un tehnoloģiju koledžas studiju virzienu “Ķīmija, ķīmijas tehnoloģija un biotehnoloģija”. Studiju virziens tika akreditēts uz maksimālo termiņu 6 gadi.

ESF projekta 1.solis

Piektdiena, 30 Decembris 2016 12:55

 

ESF projekta “Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei” īstenošanā viena no galvenajām aktivitātēm ir pilotakreditāciju īstenošana 12 augstākās izglītības institūcijās.

 

Pirmais akreditācijas solis ir pašnovērtējuma ziņojumus par konkrēto studiju virzienu. Projekta ietvaros 12 projekta partneri ir sagatavojuši un iesnieguši Akadēmiskās informācijas centra (AIC) Augstākās izglītības kvalitātes aģentūrai (AIKA) pašnovērtējuma ziņojumus par vienu studiju virzienu savā augstākās izglītības iestādē saskaņā ar MK noteikumu Nr. 407 “Augstskolu, koledžu un studiju virzienu akreditācijas noteikumu” 7. pielikumu. Kopā no sadarbības partneriem ir saņemti 12 studiju virzienu pašnovērtējumi par 95 studiju programmām.

AIKA izvērtē pašnovērtējuma ziņojumus atbilstoši MK noteikumu Nr. 407  7. pielikumam un 9. pielikumā noteiktajiem kritērijiem un attiecīgi sagatavo iesnieguma atbilstības novērtējumus.

2016.gada decembrī seminārā “Studiju virzienu novērtēšanas vizītes” 12 sadarbības partneri tika iepazīstināti ar pilotakreditāciju norises grafiku, atbildīgajiem koordinatoriem, vizītes dienu skaitu, novērtēšanas vizītes posmiem un norisi.

Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža ir iesniegusi studiju virziena “Ķīmija, ķīmijas tehnoloģija un biotehnoloģija” pašnovērtējuma ziņojumu kurā ir iekļauta  viena (1) studiju programma “Biotehnoloģija” ar iegūstamo kvalifikāciju Biotehnologs..

Studiju virziena akreditācijas vizītes tiks īstenotas 2017. gada sākumā.

ESF PROJEKTI

Piektdiena, 19 Augusts 2016 15:15

ESF projekts "Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei"

 

lasīt vairāk...

Kvalitatīvas prakses darba tirgum

Pirmdiena, 15 Decembris 2014 20:12

Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža ir viens no Partneriem Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) īstenotajā Erasmus+ stratēģiskās partnerības projektā "Kvalitatīvas prakses darba tirgum" (Nr.2014-1-LV01-KA202-000522).

OMTK telpu un iekārtu modernizēšana studiju programmu uzlabošanai

Ceturtdiena, 15 Aprīlis 2010 13:55

Biotehnoloģiskās mini līnijas izveidošana, notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtu montāža, siltumsūkņa un saules baterijas uzstādīšana, pārtikas produktu kvalitātes modernas laboratorijas izveidošana un bibliotēkas modernizācija

"Otium? Negotium?" - "Slinkums? Darbošanās?"

Svētdiena, 25 Oktobris 2009 13:40

Audzēkņu vizītes katrā dalībvalstī, iepazīšanas ar tradīcijām un kultūru, svešvalodu lietošanas prasmju pilnveidošana

1 lapa no 2

Mūsu partneri

Visi ar kuriem sadarbojamies