ATTĀLINĀTA MĀCĪŠANĀS.

Trešdiena, 01 Aprīlis 2020 15:26

Latvijas skolas soma

Pirmdiena, 20 Janvāris 2020 09:37

Iniciatīva “Latvijas skolas soma”, finansē Kultūras ministrija RTU Olaines Tehnoloģiju koledžā turpinās arī šajā mācību gadā. Tiek īstenota ar mērķi paplašināt audzēkņu redzesloku, stiprināt jaunās paaudzes valstiskās piederības apziņu un nacionālo identitāti, kā arī izpratni par kultūru un tās dažādiem aspektiem.

2019./2020. mācību gada 1.semestra laikā RTU Olaines Tehnoloģiju koledžas profesionālās vidusskolas audzēkņiem programmā „Latvijas skolas soma” apmeklēja Nacionālā teātra izrādi "Svina garša". Piedzīvojumu stāsts divās daļās par 1940. un 1941. gadā Latvijā notiekošajām izmaiņām. Sadarbībā ar Latvijas kinematografistu savienību un Olaines Kultūras centru audzēkņi noskatījās pašmāju filmu “Jelgava 94”, par ko jaunieši bija īpašā sajūsmā un gada nogalē apmeklēja Dailes teātra koncertuzvedumu “Zvaigžņu zagļi”.

“Latvijas skolas soma” ir unikāla iespēja audzēkņiem iepazīt kultūras ainu sev apkārt, izprast, analizēt notiekošo.

PuMPuRS

Sestdiena, 02 Novembris 2019 15:38

 

Pumpurs midi ar malam 1

RTU Olaines Tehnoloģiju koledža īsteno ESF projektu 8.3.4.0/16/I/001 „ATBALSTS PRIEKŠLAICĪGAS MĀCĪBU PĀRTRAUKŠANAS SAMAZINĀŠANAI” - "PuMPuRS".
Projekta mērķis ir mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Pasākumi vērsti uz agrīnu problēmas diagnostiku un risinājumu, lai novērstu samilzušu situāciju risināšanu, kas prasītu daudz vairāk resursu un varētu būt mazāk efektīva.
Šobrīd projektā RTU Olaines Tehnoloģiju koledžā iesaistīti 13 audzēkņi, kuriem tiek sniegts atbalsts - psihologa konsultācijas, kompensācija par naktsmītni, sabiedriskā transporta biļetēm u.c.
Jaunietim IR svarīgi, ka viņu pamana, uzrunā, atbalsta!
Paldies par iespēju piedalīties projektā un palīdzēt jauniešiem, kuriem tas tiešām ir nepieciešams!
#rtu_otk #pumpurs #atbalsts

Trauksmes celšana

Svētdiena, 20 Oktobris 2019 14:58

Trauksmes cēlēji

 

Trauksmes celšana nozīmē godprātīgi sniegt informāciju par iespējamu pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības interesēm, ja šī informācija gūta saistībā ar darba pienākumu veikšanu un ir pamatoti iemesli to uzskatīt par patiesu.

Trauksmes cēlējs Trauksmes celšanas likuma izpratnē ir fiziskā persona, kura sniedz informāciju par iespējamu pārkāpumu, kas notiek, tiek plānots vai ir noticis, un kas var kaitēt sabiedrības interesēm, ja persona šo informāciju uzskata par patiesu un tā gūta, veicot darba pienākumus vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu. Sabiedrības interesēs ir celt trauksmi, piemēram, par finanšu vai mantas izšķērdēšanu, korupciju, riskiem sabiedrības veselībai, vides vai būvniecības drošībai, darba drošībai u.c. jomas.

Trauksmes cēlējs nav juridiska persona vai persona, kas informē par pārkāpumu anonīmi, vai izmantojot pseidonīmu.

Trauksmes celšana nav rīcība, kuras galvenais motīvs ir personīga sūdzība, personīgas nesaskaņas vai kāda personīga labuma, tostarp materiāla labuma gūšana, nav trauksmes celšana.

Trauksmes celšanas likumā paredzētas vairākas trauksmes cēlēju aizsardzības garantijas, tostarp aizliegums radīt nelabvēlīgas sekas trauksmes celšanas dēļ (atbrīvot no darba, sodīt, pazemināt amatā u.c.), trauksmes cēlēja identitātes aizsardzība un valsts nodrošināta juridiskā palīdzība.

 

Kur un kā ziņot par iespējamo pārkāpumu?

· aicinām izmantot trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapu, sūtot uz Rīgas Tehniskās universitātes aģentūras ‘’Rīgas Tehniskās universitātes Olaines Tehnoloģiju koledža’’ trauksmes cēlēju e-pastu: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.;

· papīra formā, pa pastu;

· trauksmes cēlēja ziņojumu var iesniegt trauksmes cēlēja kontaktpersonai klātienē, vai paust mutvārdos, līdzi ņemot pasi vai personas apliecību (eID).

Trauksmes celšanas likuma 4.panta otrā daļa arī nosaka, kādos gadījumos trauksmi varēs celt, sniedzot informāciju publiski.

Ja izlasot trauksmes cēlēja ziņojumu tiks secināts, ka tas ir citas institūcijas kompetencē, tad trauksmes cēlēja ziņojums (izmantojot drošus saziņas kanālus) tiks pārsūtīts kompetentās institūcijas trauksmes cēlēju kontaktpersonai par to informējot trauksmes cēlēja ziņojuma iesniedzēju.

Trauksmes celšanas likumā nav paredzēts, ka trauksmes cēlēja ziņojumu var iesniegt anonīmi. Trauksmes cēlējs ziņojumā norāda vārdu, uzvārdu, personas kodu un kontaktinformāciju. Minētie dati ir nepieciešami, lai sazinātos ar personu.

Lai aizsargātu trauksmes cēlējus Rīgas Tehniskās universitātes aģentūras ‘’Rīgas Tehniskās universitātes Olaines Tehnoloģiju koledža’’ atbildi trauksmes cēlējam sūtīs uz viņa norādīto pasta adresi (ar ierakstītu vēstuli) vai arī uz trauksmes cēlēja norādīto elektronisko adresi.

Trauksmes cēlēja personas datus var nodot tikai personām (institūcijām), kurām tie nepieciešami trauksmes cēlēja ziņojuma vai uz tā pamata ierosinātas pārkāpuma lietas izskatīšanai vai trauksmes cēlēja vai viņa radinieku aizsardzībai (likuma 11. panta trešā daļa). Līdz ar to iestāde ar pienācīgu rūpību izvērtē nepieciešamību nodot citām personām (institūcijām) trauksmes cēlēja personas datus vai informāciju, kas varētu apdraudēt trauksmes cēlēja identitātes aizsardzību. Tas attiecas gan uz informācijas apriti iestādes ietvaros (ziņojuma nodošana tikai tām personām, kuras tiesīgas un kompetentas izskatīt attiecīgo ziņojumu), gan uz ziņojuma pārsūtīšanu izskatīšanai pēc piekritības.

Saņemot, izskatot un apstrādājot trauksmes cēlēja ziņojumu, jāņem vērā, ka minētās darbības saistītas ar fizisko personu datu apstrādi un tādēļ piemērojama Vispārīgā datu aizsardzības regula. Trauksmes cēlēja ziņojums kopš tā iesniegšanas brīža ir ierobežotas pieejamības informācija, uz kuru attiecas Informācijas atklātības likumā noteiktās aizsardzības prasības. Papildu prasība ir personas datu pseidonimizēšana, kas jāveic, atzīstot iesniegumu par trauksmes cēlēja ziņojumu.

 

Papildu informācija Valsts kancelejas tīmekļvietnē: https://www.mk.gov.lv/lv/content/trauksmes-celeji

Informācija

Veidlapa

Izlaidums!

Pirmdiena, 01 Jūlijs 2019 14:44

2019.gada 28.jūnijā Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžā notika izlaidums gan 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas absolventiem, gan profesionālās vidējās izglītības programmu absolventiem!
Apsveicam ar sasniegtajiem rezultātiem un novēlam turpināt profesionāli attīstīties un sasniegt jaunas virsotnes savā dzīvē!
Absolventi ir ieguvuši kvalitatīvu izglītību, ir konkurētspējīgi darba tirgū. Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžā īstenotās izglītības programmas ir unikālas! Kvalificēti speciālisti ir un būs ļoti pieprasīti gan Latvijā, gan Eiropā.
Uzņemšana RTU Olaines Tehnoloģiju koledžā rit pilnā sparā!
Nāc un iestājies sev interesējošā 1.līmeņa augstākajā profesionālās izglītības programmā vai kādā no profesionālās vidējās izglītības programmām!!
Veiksmīgas karjeras sākums ir RTU OLAINES TEHNOLOĢIJU KOLEDŽA!

Olimpiešu pēcpusdiena.

Pirmdiena, 20 Maijs 2019 19:51

16.maija pēcpusdienā Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžas audzēkņi un viņu skolotāji devās uz Olimpiešu pēcpusdienu Olaines kultūras namā. Šajā pasākumā tika teikti atzinīgi vārdi un pasniegti atzinības raksti tiem audzēkņiem un skolotājiem, kuri šī mācību gada laikā ir sasnieguši labus rezultātus dažādos starptautiska, valsts mēroga un novada konkursos, olimpiādēs. Arī no OMTK tika godināti audzēkņi un viņu skolotāji:

1 lapa no 28

Mūsu partneri

Visi ar kuriem sadarbojamies