Inženiermehānika 1,5 gadi

Otrdiena, 19 Decembris 2017 15:00

Iekārtu mehāniķis strādā bioķīmiskās, ķīmiskās un pārtikas rūpniecības uzņēmumos vai privātfirmās ar dažādu fizikāli-ķīmisko procesu iekārtām. Iekārtu mehāniķis veic tehniskus un inženiertehniskus uzdevumus, kas saistīti ar tehnoloģisko iekārtu un ierīču montāžu, ekspluatāciju, apkalpošanu un remontu.

 

 

Iekārtu mehāniķis plāno, organizē un vada iekārtu montāžas un remonta darbus; atbild par montāžas, ekspluatācijas un remonta procesu; nodrošina darba drošības tehnikas izpildi iekārtu montāžas, ekpluatācijas un remonta laikā. Iekārtu mehāniķis spēj organizēt privāto uzņēmumu augstākstāvošas personas vadībā.
Rūpniecības iekārtu mehāniķim ir pienākums ne tikai veikt remontdarbus, bet arī veikt darbus pie tehniskās dokumentācijas (ko veiksmīgi un perfekti izpilda sievietes):
• Iekārtu remontdarbu dokumentācijas un tehniskās dokumentācijas sastādīšana un noformēšana, izmantojot dažādas datorprogrammas.
• Darba rasējumi zīmuļu tehnikā un AutoCAD programmā: detaļu darba rasējumi, mezglu kopsalikuma rasējumi, dažādas shēmas.
• Rasējumu un instrukciju komplektācija. Prakšu laikā un pēc koledžas beigšanas jauniešiem ir iespēja strādāt jebkura uzņēmuma tehniskajā strukturvienībā un konstruktoru nodaļā.

 

Inženiermehānika

Mācību programmas kods 35b521021
Iegūstamā kvalifikācija Rūpniecisko iekārtu mahāniķis
Iepriekšējā izglītība Vidējā izglītība

Mācību ilgums 1,5 gadi

Lasīts 10014 reizes

Mūsu partneri

Visi ar kuriem sadarbojamies