Ķīmijas tehnoloģijas un biotehnoloģija

Ceturtdiena, 30 Augusts 2012 21:16

Ķīmisko procesu tehniķis patstāvīgi veic tehnoloģisko procesu vai tā daļu atbilstoši ražošanas un kvalitātes kontroles dokumentācijai tam paredzētajās iekārtās, lai iegūtu kvalitātes prasībām atbilstošu ķīmisko un bioķīmisko produktu, aktīvo farmaceitisko vielu vai kosmētikas un parfimērijas produktu, ievērojot darba aizsardzības un vides aizsardzības, kā arī labas ražošanas prakses prasības; darba procesā sadarbojas ar citiem speciālistiem. Ķīmisko procesu tehniķis strādā ķīmijas, bioķīmijas, farmācijas, kosmētikas un parfimērijas nozares uzņēmumā.

Ķīmijas tehnoloģija

Ceturtdiena, 30 Augusts 2012 15:02

Analītiskās ķīmijas tehniķis patstāvīgi veic ķīmiskās, fizikāli ķīmiskās, bioķīmiskās un mikrobioloģiskās analīzes, izmantojot klasiskās un instrumentālās analīzes metodes atbilstoši standartu un citu normatīvo aktu prasībām; vecākā speciālista ķīmiķa analītiķa vadībā veic pētījumus. Analītiskās ķīmijas tehniķis var strādāt ķīmijas, bioķīmijas, farmācijas, kosmētikas, parfimērijas vai pārtikas ražošanas uzņēmumā, kā arī nosaukto nozaru un vides uzraudzības iestādēs.

Mūsu partneri

Visi ar kuriem sadarbojamies